Pintura i Dibuix

Obra

Figuracions anteriors.
Agustí Roca